Back to top

PEAB FASTIGHETSUTVECKLING

 

PEAB FASTIGHETSUTVECKLING

Vi utvecklar framtidens storstäder.

Peab Fastighetsutveckling älskar kontor. Stora och små. För webbutvecklare, ekonomiassistenter och miljöjurister. För företag och myndigheter. Vi utvecklar nya kontor, kvarter och stadsdelar för ett blomstrande närings- och arbetsliv.

Vi engagerar oss i alla typer av projekt, särskilt med fokus på komplexa utmaningar där nya stadsdelar och områden ska växa fram. Med Peabkoncernens hela kompetens och entreprenörskap i ryggen kan vi åstadkomma verklig förändring – från detaljplan till attraktiva arbetsplatser för de mest krävande hyresgästerna. Peab går före, ser möjligheter och satsar stort.

I Ulriksdal arbetar Peab Fastighetsutveckling sida vid sida med systerbolaget Peab Bostad. Som en del av Peabkoncernen har vi den stora aktörens hjärna och muskler. Men vi har också den lilla aktörens hjärta, i form av kreativitet, snabbrörlighet och personliga relationer.

Andra aktuella projekt.
Det gamla anrika bryggeriet vid Lyckholms i Göteborg blir återigen ett bubblande område nya kontorsfastigheter gör de äldre byggnaderna sällskap. The Point, ett landmärke om 110 m i Malmös nya stadsdel Hyllie, är ett av de mest spektakulära projekten i Skåneregionen.

 

PEAB BOSTAD

Vi skapar
hållbara och levande stadsmiljöer.

Peab skapar hållbara och levande stadsmiljöer med såväl bostäder som kommersiella fastigheter.

Peab Bostad är idag en av de största bostadsutvecklarna i Sverige och vi utmärker oss genom att utveckla och bygga i hela Sverige. Vi utvecklar och erbjuder ett brett utbud av boendeformer för många människors behov. Vi är också angelägna om att verka i nära samarbete med våra kunder på lokala marknader.

Läs mer om Peab Bostad

I framkant inom hållbar stadsutveckling.

I framkant inom hållbar stadsutveckling.

Peabs vision är att vara Nordens hållbara samhällsbyggare. Att bygga för framtiden innebär för oss att det vi bygger idag även ska klara av morgondagens krav på god etik och ett genomtänkt miljöarbete.

Vi vill vara med och bidra till det hållbara samhället, ett samhälle som tillgodoser våra behov,  både nu och i framtiden. Därför väljer vi att vara delaktiga i att skapa en god bebyggd miljö med minimal miljöpåverkan. Sedan september 2017 certifieras alla nystartade flerbostadshus enligt miljömärkningen Svanen och med el märkt med Bra Miljöval.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete