Back to top

PEAB FASTIGHETSUTVECKLING

 

OM OSS

Peab skapar hållbara och levande stadsmiljöer med såväl bostäder som kommersiella fastigheter. Vår affärsmodell med fyra kompletterande och samverkande affärsområden – Projektutveckling, Bygg, Anläggning och Industri – skapar möjligheter genom hela värdekedjan i ett byggprojekt. Det ger oss också ett effektivt sätt att arbeta i form av kreativitet, snabbrörlighet och personliga relationer.

I Ulriksdal arbetar bolagen inom Projektutveckling med att utveckla en helt ny stadsdel. Tillsammans erbjuder verksamheterna helhetslösningar inom hållbar stadsutveckling – attraktiva och levande stadsmiljöer med såväl bostäder som kommersiella fastigheter.

PEAB BOSTAD

PEAB BOSTAD
Utvecklar boenden för många människor

Peab Bostad är idag en av de största bostadsutvecklarna i Sverige. Vi utvecklar och erbjuder ett brett utbud av boendeformer för många människors behov – hållbara och levande stadsmiljöer där människor kan bo, leva och trivas. Vi utmärker oss genom att utveckla energismarta bostäder med låg energianvändning och låg miljöbelastning, till nytta för kommande generationer i hela Sverige. Vi är också angelägna om att verka i nära samarbete med våra kunder på lokala marknader.
Läs mer om Peab Bostad

PEAB FASTIGHETSUTVECKLING

PEAB FASTIGHET
Utvecklar framtidens storstäder

Peab Fastighet utvecklar nya kontor, kvarter och stadsdelar för ett blomstrande närings- och arbetsliv. För företag och myndigheter och för alla olika människors behov. Vi engagerar oss i alla olika slags projekt, gärna med fokus på komplexa utmaningar där nya stadsdelar och områden ska växa fram. .

Med Peabkoncernens hela kompetens och entreprenörskap i ryggen kan vi åstadkomma verklig förändring – från detaljplan till attraktiva arbetsplatser för de mest krävande hyresgästerna.
Läs mer om Peab fastighet